Jue, 21 Ene 2021

JUNTA LOCAL FALLERA

COMISSIONS

Falla Baix la Mar – UN TOMB PER BLM

La millor festa del món Què són les falles per a mi? Aquesta pregunta no me l’havia fet mai,...

Falla Baix la Mar – UN TOMB PER BLM

FALLES, FALLETES I FALLONS Em pregunten que són les Falles per a mi, i a mi sols em ve...

Falla Baix la Mar – UN TOMB PER BLM

ALLÒ QUE JO SENT Després de plantejar-me la pregunta, què són les falles per a mi, arribe a la...

Falla Baix la Mar – UN TOMB PER BLM

Reflexions Què és la falla per a mi? Una pregunta tant fàcil com difícil de contestar. Des del meu...

Falla Baix la Mar – UN TOMB PER BLM

SENTIMENTS INDESCRIPTIBLES El terme de "falles" té diferent significat segons a la persona que li preguntes. Doncs per a...

COL·LABORADORS

JUNTA LOCAL FALLERA

COMISSIONS

Falla Baix la Mar – UN TOMB PER BLM

La millor festa del món Què són les falles per a mi? Aquesta pregunta no me l’havia fet mai,...

Falla Baix la Mar – UN TOMB PER BLM

FALLES, FALLETES I FALLONS Em pregunten que són les Falles per a mi, i a mi sols em ve...

Falla Baix la Mar – UN TOMB PER BLM

ALLÒ QUE JO SENT Després de plantejar-me la pregunta, què són les falles per a mi, arribe a la...

Falla Baix la Mar – UN TOMB PER BLM

Reflexions Què és la falla per a mi? Una pregunta tant fàcil com difícil de contestar. Des del meu...

Falla Baix la Mar – UN TOMB PER BLM

SENTIMENTS INDESCRIPTIBLES El terme de "falles" té diferent significat segons a la persona que li preguntes. Doncs per a...

COL·LABORADORS