Mié, 03 Mar 2021

JUNTA LOCAL FALLERA

#QuésomlesFallesdeDénia?

#FallersEnPrimeraLinea

Falles de Dénia Solidaries

COMISSIONS

Falla Baix La Mar – UN TOMB PER BLM

La falla, és un món que completa a la perfecció la meua vida Rialles, festa, il·lusió i estima ….gaudir...

Falla Baix la Mar – UN TOMB PER BLM

Les Falles, una forma d’entendre la vida Les falles, que són per a mi les falles? Que difícil és...

Falla Baix la Mar – UN TOMB PER BLM

La millor festa del món Què són les falles per a mi? Aquesta pregunta no me l’havia fet mai,...

Falla Baix la Mar – UN TOMB PER BLM

FALLES, FALLETES I FALLONS Em pregunten que són les Falles per a mi, i a mi sols em ve...

Falla Baix la Mar – UN TOMB PER BLM

ALLÒ QUE JO SENT Després de plantejar-me la pregunta, què són les falles per a mi, arribe a la...

COL·LABORADORS

JUNTA LOCAL FALLERA

#QuésomlesFallesdeDénia?

#FallersEnPrimeraLinea

Falles de Dénia Solidaries

COMISSIONS

Falla Baix La Mar – UN TOMB PER BLM

La falla, és un món que completa a la perfecció la meua vida Rialles, festa, il·lusió i estima ….gaudir...

Falla Baix la Mar – UN TOMB PER BLM

Les Falles, una forma d’entendre la vida Les falles, que són per a mi les falles? Que difícil és...

Falla Baix la Mar – UN TOMB PER BLM

La millor festa del món Què són les falles per a mi? Aquesta pregunta no me l’havia fet mai,...

Falla Baix la Mar – UN TOMB PER BLM

FALLES, FALLETES I FALLONS Em pregunten que són les Falles per a mi, i a mi sols em ve...

Falla Baix la Mar – UN TOMB PER BLM

ALLÒ QUE JO SENT Després de plantejar-me la pregunta, què són les falles per a mi, arribe a la...

COL·LABORADORS