Falla Baix La Mar

Any fundació: 1947

Casal. C. Pont, 14 baix

Web: www.fallabaixlamar.org

Facebook

A/e: andresib@telefonica.net