COMUNICAT ASSEMBLEA ORDINARIA MENSUAL

0
32

SITUACIÓ ACTUAL DESPRÉS DE L´ASSEMBLEA ORDINÀRIA

CELEBRADA ENTRE JLF I LES 11 COMISSIONS FALLERES

Segons l´acord mutu entre Conselleria de Sanitat i Junta Central Fallera València en data 16 de Gener, es va decidir traslladar la celebració de les falles de l´exercici 2020/2021 al segon semestre d´aquest any 2021.

Van donar l´opció que cada Junta Local Fallera comunicara en quina data es celebrarien en la seua població. A data 25 de Gener, en assemblea ordinària de les falles de Dénia, Junta Local Fallera Dénia va suggerir com a opció la celebració d´aquestes els dies 2, 3 i 4 de Setembre, no rebent cap altra proposta de data per part de les comissions falleres.

Aquesta vesprada s´ha realitzat de manera telemàtica l´assemblea ordinària mensual de les falles de la nostra ciutat. En aquesta assemblea tenen veu i vot 2 representants de cada comissió fallera i el nombre de membres de Junta Local Fallera Dénia que estableix el reglament faller.

La taula de seguiment de les Falles ha mantingut noves reunions amb les més altes instàncies polítiques, i creguem que abans de prendre cap decisió, és necessari tindre totes les dates damunt la taula.

Finalment, Junta Local Fallera Dénia deixa damunt la taula la seua proposta per a la celebració de les festes josefines  i quedem a l´espera de noves instruccions per part de la taula de seguiment.