Executiva 2019-2023

 • President Executiu: Juan Salvador Pérez Llopis
 • Secretari General: Salvador Llorens Fornés
 • Vicepresident 1, Delegat d’intervenció, Règim Intern, Incidències i Tresorer: Antonio Vargas Zurita
 • Vicepresident 2, Responsable Nau J.L.F i de l’Espai Faller: Vicent Ivars Mengual
 • Vicepresident 3, Rel. institucionals i Rel. Públiques: Juan Ignacio Ots Llácer
 • Coordinadora de Falles i comissions, Vicesecretària: Elena Sepúlveda López
 • Delegada de Cens i Recompenses: Pamela Pagador Barber
 • Delegada d´Agenda FFMM i Corts d´Honor: Raquel Martín Pérez
 • Delegada de Corts d´Honor: Melani Ivars Rojas
 • Delegada de Corts d´Honor: Pepa Catalá Contrí
 • Delegat de Cultura i Llibret: Alex Morla Balaguer
 • Del. de Festes, espectacles i Rel. Entitats festeres: Paco Arnau Soler
 • Delegats de festes, espectacles i Del. d´Esports: Salva Berruti Ronda
 • Del. Protocol i Xarxes Socials: Gemma Cristina de Juan García
 • Del. de Premsa i Mitjans de Comunicació: Toni González López