Executiva 2019-2023

 • President: Juan Salvador Pérez Llopis
 • Secretari General: Salvador Llorens Fornés
 • Vicepresident 1r, Relacions Institucionals, Relacions Públiques i Indumentària: Jaume Bertomeu Catalán
 • Vicepresident 2n, Delegat d’intervenció, Règim Intern, Incidències i Tresorer: Antonio Vargas Zurita
 • Vicepresident 3r, Delegat d’Activitats, Responsable de l’Espai Faller: Vicent Ivars Mengual
 • Coordinadora de Falles i comissions, Vicesecretària: Elena Sepúlveda López
 • Delegada d’Agenda de FFMM i Corts, Xarxes socials i pàgina web: María Jiménez Vinaroz
 • Delegades de Corts d’Honor: Raquel Martín Pérez; Melani Ivars Rojas, Marta Tabernero Sanmiguel i Pepa Català Contrí
 • Delegada de Protocol: Amparo Petrie Fernández
 • Delegada de Censos i Recompenses: Pamela Pagador Barber
 • Delegada de Premsa i Mitjans de Comunicació: Celia Marín Benito
 • Delegat d’esports i coordinador d’activitats: Àngel Serrat Zapata
 • Delegat d’artística i activitats diverses: Àlex Morla Balaguer
 • Delegats de festes i espectacles i activitats diverses: Salva Berruti Ronda i Carlos Linero De Jesús
 • Delegats de festes i espectacles i relacions amb altres entitats festeres: Paco Arnau Soler
 • Delegada de cultura: Verónica Monsonís Far