El passat cap de setmana es van produir dos esdeveniments molt senyalats per a la comissió marinera. Per una banda, va tenir lloc l’engalanament del casal del carrer del Pont. Enguany, la inspiració ha vingut de la mà de la Falla infantil que porta per lema “Com T’estime” que es una història de superació. A partir del conte “el soldadet de plom”, els fallers Alejandra Pastor i Pau Sendra van guiar als visitants contant-los que la diversitat és un fet natural i respectar-la és la nostra obligació. La decoració del casal va estar encomanada al faller Andrés Ivars Bertomeu, qui va plantejar la idea convertint el casal en un saló del segle XIX, on n’hi havia fins i tot una xemeneia i  joguines antigues fabricades a Dénia. Presidia el casal l’uniforme militar i el vestit d’una ballarina. Des de Baix la Mar volem donar les gràcies a totes les persones que amb la seua col·laboració van fer possible aquesta representació i molt especialment a Alejandra i Pau que es van entregar en cos i ànima perquè tot isquera perfecte, preparant inclòs un ball que van interpretar amb la mestressa dels més grans.

 

BAN FALLER

 

El ban de Baix la Mar, va estar encomanat a l’artista Laura Oltra Gil, i va ser un al·legat reivindicatiu, reclamant trencar barreres, fent visible el que és invisible i lluitant contra la injustícia. La fallera Anna Sobrecases sobre un escenari elevat, i amb els ulls tapats va anar desgranant la necessitat de incloure en la festa a tothom sense distincions. Al mateix temps que parlava, sobre els elements que li servien de suport es projectaven les seues paraules. Amb seguretat manifestava que trobaríem l’accés i que la inclusió era una tasca de totes les falles, perquè aquesta festa és l’encontre ciutadà més divers. Anna va acabar el ban llevant-se la bena que li cobria el ulls i mitjançant el llenguatge de signes, reclamava festa, falles, diversitat i inclusió.

La Falla Baix la Mar vol donar les gràcies a l’artista Laura Oltra per aquest meravellós treball, a Anna Sobrecases que el va interpretar magníficament i a totes les persones que van col·laborar en la construcció dels elements que van servir de decoració per a la interpretació del ban.

 

TAST DE VI

 

Dissabte el casal de la Falla Baix la Mar es va convertir en un lloc on tastar i gaudir de la bona gastronomia. Els cuiners que es van posar al capdavant del fogons de Baix la Mar van ser Tonete Llorca Pérez i Fran Ladios Escortell que van preparar una exquisida cua de bou. El casal, una vegada més es va omplir de gom a gom i es van sortejar unes botelles de bon caldo entre totes les persones que van assistir a aquesta nit en la qual es van enamorar a través de l’estomac.

 

PRESENTACIÓ DEL LLIBRET 2020

 

Diumenge 23 de febrer, a les 12,30 hores, a la Casa de la Paraula de Baleària tindrà lloc la presentació del llibret de la Falla Baix la Mar 2020, que porta per títol SENTS. Des de la comissió marinera es convida a tothom a aquesta presentació que de segur remourà sentiments.

 

 

ARREGLO DE CASAL Y BANDO FALLERO

 

El pasado fin de semana se produjeron dos acontecimientos muy señalados para la comisión marinera. Por un lado, se produjo el arreglo del casal de la calle Pont. Este año, la inspiración ha venido de la mano de la Falla Infantil que lleva por lema “Como te estimo”, que es una historia de superación. A partir del cuento del “Soldadito de plomo”, los falleros Alejandra Pastor y Pau Sendra guiaron a los visitantes contándoles que la diversidad es un hecho natural y respetarla es nuestra obligación. La decoración del casal se encomendó al fallero Andrés Ivars Bertomeu, quien planteó la idea convirtiendo el casal en un salón del Siglo XIX, donde había hasta una chimenea y juguetes fabricados en las antiguas fábricas de Dénia. Presidía el casal el uniforme militar y el vestido de una bailarina. Desde la Falla Baix la Mar quieren dar las gracias a todas las personas que con su colaboración hicieron posible esta representación y muy especialmente a Alejandra y Pau que se entregaron en cuerpo y alma para que todo saliera perfecto, preparando incluso, un baile que interpretaron con la maestría de los más grandes.

 
 
 
 
 

BANDO  FALLERO

 

El bando de Baix la Mar, fue encomendado a la artista Laura Oltra Gil, y fue un alegato reivindicativo, reclamando romper barreras, hacer visible lo invisible y luchar contra la injusticia. La fallera Anna Sobrecases sobre un escenario elevado y con los ojos tapados fue desgranando la necesidad de incluir en la fiesta a todo el mundo sin distinciones. Al tiempo que hablaba, sus palabras se proyectaban sobre los elementos que le servían de soporte. Con seguridad manifestaba que encontraríamos el acceso y que la inclusión es una labor de todas las fallas, ya que esta fiesta es el encuentro ciudadano más diverso. Anna acabó el bando quitándose la venda que le cubría los ojos y a través del lenguaje de signos, reclamó fiesta, fallas, diversidad e inclusión.

La Falla Baix la Mar quiere dar las gracias a la artista Laura Oltra Gil por este maravilloso trabajo, a Anna Sobrecases que lo interpretó magníficamente y a todas las personas que han colaborado en la construcción de los elementos que sirvieron de decoración para la interpretación del bando.

 

CATA DE VINO

 

El sábado el casal de la Falla Baix la Mar  se convirtió en un lugar donde provar y disfrutar de la buena gastronomía. Los cocineros que se pusieron al mando de lo fogones de la falla fueron Tonete Llorca Pérez i Fran Ladios Escortell que prepararon un exquisito rabo de toro. El casal, una vez más se llenó hasta la bandera y se sortearon una botellas de buen caldo entre todas las persones que asistieron a esta noche en la que se enamoró a través del estómago.

 

PRESENTACIÓN DEL LLIBRET 2020

 

El Domingo 23 de febrero, a las 12,30 horas, en la Casa de la Palabra de Baleària, tendrá lugar la presentación del llibret de la Falla Baix la Mar 2020, que lleva por título SENTS. Desde la comisión marinera se invita a todos y todas a esta presentación que sin duda removerá sentimientos.