La Falla Baix la Mar va celebrar el passat diumenge 24 de novembre el 10é Taller Dansada de Dénia amb la col·laboració del Grup Dianium Dansa. Com ve essent tradicional a la comissió marinera, el mes de novembre té com a objectiu promocionar la dansada de Dénia, un ball típic de la nostra ciutat que el grup de Danses ha sabut recuperar i transmetre a tothom. Les falles com a guardianes de les tradicions estan cridades a realitzar aquesta tasca de conservació i no n’hi ha millor manera de fer-ho que ensenyant-t’ho al carrer. A més a més, enguany, la data ha coincidit amb la proximitat del dia en el qual es recorda a les víctimes de la violència de gènere i la Falla Baix la Mar, ha manifestat i renovat el seu compromís mitjançant la realització d’activitats educatives. Pel matí, a les 11 hores, es va realitzar un taller de samarretes igualitàries, amb el qual també va ser molt important la col·laboració del Grup Dianium Dansa i la implicació imprescindible de la delegació d’infantil. A la vesprada, des de l’observatori d’igualtat del Centre UNED Dénia, es va realitzar un conta contes “COE I DUCA, investiguen l’atenció a la família”, que ha rebut recentment el premi UNED (ODS) a la Universitat que és l’objectiu de desenvolupament sostenible nº 5 de les Nacions Unides, relatiu a la igualtat de gènere, que pretén posar fi a totes les formes de discriminació entre dones i xiquetes, no sols des de la perspectiva d’un dret bàsic, sinó a més a més, sostenible. Aquesta activitat ha estat realitzada sota la coordinació de la delegació d’igualtat de la Falla Baix la Mar.

DANZA POR LA IGUALDAD La Falla Baix la Mar celebró el pasado domingo 24 de noviembre el décimo Taller Danzada de Dénia con la colaboración del Grupo Dianium Dansa. Como viene siendo tradicional en la comisión marinera, el mes de noviembre tiene como objetivo promocionar la danzada de Dénia, un baile típico de nuestra ciudad que el grupo de danzas ha sabido recuperar y transmitir a todo el mundo. Las fallas como guardianas de la tradición están llamada a realizar esta labor de conservación y no hay mejor manera de hacerlo que enseñándola en la calle. Además, este año, la fecha ha coincidido con la proximidad del día en el que se recuerda a las víctima de la violencia de género y la Falla Baix la Mar ha manifestado y renovado su compromiso a través de la realización de actividades educativas. Por la mañana, a las 11 horas, se realizó un taller de camisetas igualitarias, en las que también fue muy importante la colaboración del Grupo Dianium Dansa y la implicación imprescindible de la delegación de infantil. Por la tarde , desde el observatorio de igualdad del Centro UNED Dénia, se realizó un cuenta cuentos “COE I EDUCA investigan la atención a la familia”, que ha recibido recientemente el premio UNED (ODS) de la Universidad que es un objetivo de desarrollo sostenible número 5 de las Naciones Unidas, relativo a la igualdad de género, que pretende poner fin a todas las formas de discriminación entre mujeres y niñas, no solo desde la perspectiva de un derecho básico, sino además sostenible. Esta actividad ha estado realizada bajo la coordinación de la delegación de igualdad de Falla Baix la Mar.