Les jornades culturals organitzades per la Falla Baix la Mar han estat tot un èxit tant en participació com pel contingut de les ponències i exposicions realitzades. La inauguració va tenir lloc dissabte 16 de novembre amb la presentació que va realitzar el delegat de cultura Jaume Pérez Puig, qui va fer una explicació detallada de les jornades culturals que ja constitueixen un referent dins del món faller. A més a més, la Falla Baix la Mar aprofita per a fomentar el que ve essent la seua bandera: monuments, igualtat, educació i cultura. Dissabte, els artistes Enric Ginestar i Josep Sanchís van exposar el seu punt de vist sobre les falles i la situació actual dels tallers. A l’acte va acudir Oscar Mengual, regidor de festes de l’Ajuntament de Dénia, qui va dedicar unes boniques paraules a l’auditori. Dilluns la delegació d’igualtat va realitzar una xicoteta introducció sobre allò que es pretén obtenir a la falla marinera i les accions que estan realitzant-se. Seguidament, el regidor Sr. Javier Scotto di Tella Manresa, va realitzar una excel·lent explicació sobre aquelles qüestions més rellevants en matèria de diversitat, acabant Mar Reus, responsable del Departament de Normalització Lingüística de l’Ajuntament de Dénia, que va exposar la seua visió per a aconseguir un llenguatge inclusiu i igualitari. Aquesta xerrada va mantenir expectant al públic, que era nombrós, davant la informació que estava rebent. Dimecres, la pedagoga, María Chornet Berruti, va fer una activitat molt didàctica que pretenia educar als més menuts i avui divendres a les 20 hores al casal del carrer del Pont, s’espera la visita de representats de cadascuna de les falles de Dénia què donaran la seua visió de la festa en una xerrada moderada per Andrés Ivars Bertomeu.

El tancament de les sisenes jornades culturals estarà a càrrec de l’Alcalde de la Ciutat Vicent Grimalt. Des de la falla Baix la Mar es vol agrair l’assistència de les diverses personalitats a l’acte, així com agrair a les Falleres Majors de Dénia i les seues corts d’honor que han acudit a les diferents jornades.

Per altra banda, el diumenge, tindrà lloc la 10é edició del Taller Dansada de Dénia amb la col·laboració imprescindible del Grup Dianium Dansa. A més a més també es durà a terme accions que pretenen manifestar la repulsa front a la violència de gènere, com per exemple el Taller de Samarretes, que s’iniciarà a les 10 hores del matí i el conta contes a partir de les 17 hores de la vesprada. No ho dubtes més i acudeix a Baix la Mar.

FALLA BAIX LA MAR JORNADAS CULTURALES, TALLER DANSADA DE DÉNIA I ACTES CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

Las jornadas culturales organizadas por la Falla Baix la Mar han sido todo un éxito tanto en participación como por el contenido de las ponencias y las exposiciones realizadas. La inauguración tuvo lugar sábado 16 de noviembre con la presentación que realizó el delegado de cultura Jaume Pérez Puig, quien realizó una explicación detallada de las jornadas culturales que constituyen ya un referente dentro del mundo fallero. Además, la Falla Baix la Mar aprovecha para fomentar lo que viene siendo su bandera: monumentos, igualdad, educación y cultura. El sábado, los artistas Enric Ginestar y Josep Sanchis expusieron su punto de vista sobre las fallas y la situación actual de los talleres. Al acto acudió Óscar Mengual, concejal de fiestas del Ayuntamiento de Dénia, quien dedicó bonitas palabras al auditorio. El lunes la delegación de igualdad realizó una pequeña introducción sobre aquello que pretende obtener la falla marinera y las acciones que están realizando. Seguidamente, el concejal Sr. Scotto di Tella Manresa, realizó una excelente explicación sobre aquellas cuestiones más relevantes en materia de diversidad, finalizando Mar Reus, responsable del Departamento de Normalización Lingüística del Ayuntamiento de Dénia, quien expuso su visión para conseguir un lenguaje inclusivo e igualitario. Esta charla mantuvo expectante al numeroso público asistente.

El miércoles, la pedagoga, María Chornet Berruti, hizo una actividad muy didáctica que pretendía educar a los más pequeños y hoy viernes, se espera la visita de diversos representantes de las fallas de Dénia quienes darán su visión de la fiesta, en una charla moderada por Andrés Ivars Bertomeu. El cierre de las jornadas culturales estará a cargo del Alcalde de la ciudad Vicent Grimalt. Desde la falla Baix la Mar se agradece la asistencia de las diversas personalidades a este acto, así como a las Falleras Mayores de Dénia y sus Cortes de Honor que han acudido a las diferentes jornadas.

Por otra parte, el domingo tendrá lugar la 10ª edición del Taller de Danzada de Dénia con la colaboración imprescindible de Dianium Dansa. Además se llevará a cabo acciones que pretenden manifestar la repulsa frente a la violencia de género, como por ejemplo el taller de camisetas, que se iniciará a las 10 horas y el cuenta cuentos a partir de las 17 horas.

No lo dudes más y acude a Baix la Mar.