FALLA BAIX LA MAR

PRESENTACIÓ D’ESBOSSOS 2020
 

El passat diumenge la Falla Districte Marítim Baix la Mar va fer l’acte oficial de presentació dels esbossos dels monuments que plantaran al mes de març als carrers Sanchis Guarner i Dr. Fleming.

 El monument infantil és obra de l’artista Bernardo Estela, que ha fitxat per Baix la Mar per segon any consecutiu. La Falla Infantil porta per lema CONT’ESTIME, un joc de paraules que vol presentar una falla inclusiva i diversa on la xicalla no sap de diferències de sexe, religió o rasa i que relata les històries de manera natural sense prejudicis de cap tipus.

 El monument gran ha estat encomanat a l’artista Josep Sanchís, un home que és ja de la casa, perquè ve treballant amb la comissió marinera des de fa ja molts anys. Qui mou els fils? És el lema d’enguany i també representa tot un món de titelles que ballen al son de qui les mou, simbolitzant les voluntats i interessos ocults que existeixen en totes les vessants de la vida: política, cultural, fallera, etc.

 L’acte de la presentació d’esbossos va estar realitzat pel Secretari de la Falla Baix la Mar, Vicent Oltra i van comptar amb l’assistència dels dos artistes fallers. Així mateix, com a convidats d’honor va acudir la xiqueta Alicia Guardiola Morera, Cort d’Honor de la Fallera Major Infantil de Dénia, acompanyada del Vicepresident de Junta Local Fallera Toni Vargas Zurita. A més a més, van estar presents els recent anomenats Faller Exemplar, Miguel Ivars  Cardona i el Pregoner, Jaume Pérez Puig.

 En acabar la presentació, com és habitual, es va servir un dinar, un exquisit putxero que va cuinar la fallera María José Hostalrich, amb la col·laboració de la seua filla Anna Sobrecases. El seu saber fer al cap dels fogons de Baix la Mar va estar agraït amb un mandil i l’aplaudiment de tots els comensals.

 

FALLA BAIX LA MAR

PRESENTACIÓN DE BOCETOS

El pasado domingo la Falla Distrito Marítimo Baix la Mar realizó el acto oficial de presentación de los bocetos de los monumentos que plantarán en el mes de marzo en las calles Sanchís Guarner y Dr. Fleming.

El monumento infantil es obra del artista Bernardo Estela, que ha fichado por Baix la Mar por segundo año consecutivo. La Falla infantil lleva por lema CONT’ESTIME, un juego de palabras que quiere representar una falla inclusiva y diversa donde la comisión infantil no crea diferencias por sexo, religión o raza y que relata las historias de manera natural sin prejuicio de ningún tipo.

El monumento grande ha sido encomendado al artista Josep Sanchís, un hombre que ya es de la casa, porque trabaja con la comisión marinera desde hace muchos años. Quién mueve los hilos? Es el lema de este año y també representa todo un mundo de marionetas que bailan al son de quien las mueve en todos los aspectos de la vida: política, cultura, fallera, etc.

El acto de presentación de los bocetos fue realizado por el secretario de la Falla Baix la Mar, Vicent Oltra y contó con la asistencia de los dos artistas falleros. Además, como invitados de honor acudió la niña Alicia Guardiola Morera, Corte de Honor de la Fallera Mayor Infantil acompañada por el Vicepresidente de Junta Local Fallera Toni Vargas Zurita. También estuvieron presentes los recién nombrados Fallero Ejemplar, Miguel Ivars Cardona y el Pregonero Jaume Pérez Puig.

Al terminar la presentación, como es habitual se sirvió una comida, un exquisito puchero que cocinó la fallera María José Hostalrich, con la colaboración de su hija Anna Sobrecases. Su saber hacer a la cabeza de los fogones de Baix la Mar fue agradecida con un delantal y el aplauso de todos los comensales.