FALLA BAIX LA MAR

Lluitadores, fermes i incorformistes, encoratjades a fer un pas endavant. Així va començar Miguel Ivars Cardona, faller exemplar 2020, la presentació de la Falla Baix la Mar que va tenir lloc al Centre Social, divendres 17 de gener. Prèviament s’havia projectat un vídeo que reivindicava la igualtat de la dona i l’ús d’un llenguatge inclusiu i divers.

El presentador va cridar a l’escenari a la comissió amb paraules com: He vist a homes i dones vestides de rebel·lia, sabedores que no n’hi haurà gàbia capaç d’empresonar la seua alegria. D’aquesta manera, el decorat, molt treballat, amb ocells i gàbies obertes, es va completar amb la Cort d’Honor.

El moment més esperat va arribar amb l’entrada de la Fallera Major, Núria Ivars Cardona, acompanyada del President Juan Vicente Lull Serra. El corredor central del Centre Social va servir de lloc de pas per als màxims càrrecs de la falla marinera, al so del ritme valencià del tabal i la dolçaina. L’entrada de Núria i Juan Vi junts, seguint la tònica mantinguda prèviament amb la comissió, transmetia una idea igualitària.

Una vegada Núria va ocupar la zona central de l’escenari, se li va fer els honors cantant-li una albada valenciana, especialment improvisada i versada per a l’ocasió. Seguidament i amb instruments de vent i metall es va improvisar un cant d’estil.

El portador de la banda va ser Andrés Ivars, oncle de la Fallera Major i seguint el protocol oficial de la Falla del Districte Marítim, el President va proclamar, imposar  la banda i lliurar la insígnia d’or de la comissió  a la protagonista. Altre moment emocionant va ser l’exaltació que va estar a càrrec de Marta Escortell, Laura Escoda, Laura Mañas i Laia Borràs, amigues de la Fallera Major. Perfectament sincronitzades i sense més ajuda que el micròfon, van emocionar a Núria i al públic, recordant la seua personalitat encisadora i capacitat d’afrontar qualsevol situació.

En relació a les mostres d’honors, van rebre la visita de l’associació de veïns del barri Mariner, la confradia de pescadors, la comissió de festes de la Mare de Déu dels Desemparats, la Falla el Trencall del Puig, La Falla En Jaume I de Carcaixent, La Foguera Carrer Sant Vicent, el Regidor de Festes, els càrrecs infantils 2020, els càrrecs grans 2019 i la Fallera Major de Dénia, acompanyada del Secretari de Junta Local Fallera.

Desprès del parlament de Núria Ivars, qui va manifestar el seu orgull per les arrels marineres i per pertànyer a una comissió de dones treballadores, es va adreçar al seu germà com artista i faller exemplar, recordant-li que el 2020 també li pertanyia.

Miguel Ivars va posar fi a la presentació relatant amb molta mestressa que les falles són altaveu de la modernitat, mostra de ferocitat i exemple de llibertat i desitjant a tothom llibertat, lluita i igualtat.

Cal destacar, finalment, que la idea i disseny de la presentació correspon a Miguel Ivars i l’execució del decorat a la delegació d’artística de la comissió marinera.

FALLA BAIX LA MAR

Luchadoras, firmes e inconformistas, con coraje para dar un paso adelante. Así comenzó Miguel Ivars Cardona, fallero ejemplar 2020, la presentación de la Falla Baixl a Mar que tuvo lugar en el Centro Social, el viernes 17 de enero. Previamente se había proyectado un video que reivindicaba la igualdad de la mujer y el uso de un lenguaje inclusivo y diverso.

El presentador llamó al escenario a la comisión con palabras como: He visto a hombres y mujeres vestidos de rebeldía, sabedores de que no habrá jaula capaz de encerrar su alegría. De esta manera, el decorado, muy trabajado, con pájaros y jaulas abiertas, se completó con la corte de Honor.

El momento más esperado llegó con la entrada de la Fallera Mayor, Núria Ivars Cardona, acompañada del Presidente Juan Vicente Lull Serra, siguiendo la tónica mantenida previamente con la comisión, transmitiendo una idea igualitaria.

Una vez Núria ocupó la zona central del escenario, se le hicieron honores, cantándole una albada valenciana, especialmente improvisada y versada para la ocasión . Seguidamente y con instrumentos de viento y metal se improvisó un canto de estilo.

El portador de la banda fue Andrés Ivars, tío de la Fallera Mayor y siguiendo el protocolo oficial de la Falla Distrito Marítimo, el Presidente proclamó, impuso la banda y libró la insignia de oro de la comisión a la protagonista. Otro momento emocionante fue la exaltación que estuvo a cargo de Marta Escortell, Laura Escoda, Laura Mañas y Laia Borrás, amigas de la Fallera Mayor. Perfectamente sincronizadas, sin más ayuda que un micrófono, emocionaron a Núria y al público, recordando su personalidad encantadora y capacidad para afrontar cualquier situación.

En relación a las pleitesías, recibieron la visita de la asociación de vecinos del barrio marinero, la cofradía de pescadores, la comisión de fiestas de la Virgen de los Desamparados, la Falla El Trencall del Puig, la Falla Rei en Jaume I de Carcaixent, la Foguera Carrer Sant Vicent d’Alacant, el concejal de Fiestas, los cargos infantil 2020, los cargos grandes 2019 y la Fallera Mayor de Dénia, acompañada por el Secretario de Junta Local Fallera.

Tras el parlamento de Núria, quien manifestó su orgullo por las raíces marineras y por pertenecer a una comisión de mujeres trabajadoras, se dirigió a su hermano como artista y fallero ejemplar, recordándole que el 2020 también le pertenecía.

Miguel puso fin a la presentación relatando con mucha maestría que las fallas son altavoz de la modernidad, muestra de ferocidad y ejemplo de igualdad, deseando a todo el mundo libertad, lucha e igualdad.

Es necesario destacar, finalmente, que la idea y diseño de la presentación corresponde a Miguel Ivars y la ejecución del decorado a la Delegación de artística de la comisión marinera.