Falla Centro

Any de fundació: 1947

Casal: C. Colon, 15

Web: www.fallacentro.com  www.quatrecantons.blogspot.com

Facebook

A/e: femenoya@hotmail.com