Falla Les Roques

Año fundación: 1947

Casal: C. San Francisco,

Web: www.fallalesroques.com

A/e: fallalesroques@hotmail.com