Falla Les Roques

Any fundació: 1947

Casal: C. San Francisco,

Web:

Facebook

Twitter

A/e: fallalesroques@hotmail.com

President - Jordi Aledo Bertomeu

Fallera Major - Aroa Forment García

President Infantil - Pau Nofuentes Sendra

Fallera Major Infantil - Belén Moya Fernández

Fet en