Falla Oeste – TOTS ELS DIES SÓN 25N, TAMBÉ A LES FALLES

0
115

TOTS ELS DIES SÓN 25N, TAMBÉ A LES FALLES

La Falla Oeste, en aquest 25 de Novembre, Dia internacional per a l’eliminació de la violència contra la dona, volem manifestar la nostra més contundent denúncia contra tot tipus de violència masclista, manifestació brutal de la desigualtat entre dones i homes i un greu atemptat contra els drets humans.

Des de la delegació d’igualtat volem expressar la nostra repulsa per l’assassinat de cadascuna de les dones mortes tot l’Estat a mans de les seues parelles o exparelles, que fa imprescindible un major i més contundent compromís dels poders públics, administracions i institucions així com de la societat en el seu conjunt, per l’eliminació d’aquesta xacra social que té les seues arrels en la desigualtat de les relacions de poder entre dones i homes.

Són imprescindibles les polítiques de conscienciació i sensibilització social també en les festes populars per tal d’acabar amb aquesta situació social. Des de la delegació d’igualtat de la Falla Oeste continuarem encapçalant iniciatives per tal de conscienciar des de la festa en valors d’igualtat i respecte entre dones i homes. Des de la Falla Oeste reivindiquem la plena igualtat entre dones i homes i per això ho apliquem també en els nostres actes, festes, en el llenguatge, les accions i estatuts on totes les falleres i fallers són iguals i formem part de la falla en les mateixes condicions sense condicionants tenint totes i tots els mateixos drets i obligacions. Perquè tots els dies són 25 – N, també a les falles.

Tots els sectors de la societat, incloses les falles, hem de fer una reflexió al voltant de la igualtat entre dones i homes. A continuació vos deixem els versos on les falles del 2019 manifestàvem aquesta reflexió junt una escena on els protagonistes de la pel·lícula «Els altres» eren el centre de la crítica:

La societat passa per un moment

que un dels temes de més actualitat

sense dubte és el de la igualtat

ja tocava lluitar per eixe reconeixement

Tots hem d’aportar

per l’ansiada igualtat

ha de ser un camí asfaltat

sense pedres que ens puguen aturar

No és una tasca gens fàcil

acabar amb algo tan arrelat

però amb força i constància

el viatge no serà tan difícil

donant-mos molta seguretat

per acurtar la distància

Tots podem i devem aportar

perquè així creguem

s’acaba amb el menyspreu

Totes les accions desenvolupades per la delegació d’igualtat les podeu trobar a bit.ly/nomdedona. #LOesteTéNomDeDona

TODOS LOS DÍAS SON 25N, TAMBIÉN EN LAS FALLAS

La Falla Oeste, en este 25 de Noviembre, Día internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer, queremos manifestar nuestra más contundente denuncia contra todo tipo de violencia machista, manifestación brutal de la desigualdad entre mujeres y hombres y un grave atentado contra los derechos humanos.

Desde la delegación de igualdad queremos expresar nuestra repulsa por el asesinato de cada una de las mujeres muertas en todo el Estado a manos de sus parejas o exparejas, que hace imprescindible un mayor y más contundente compromiso de los poderes públicos, administraciones e instituciones así como de la sociedad en su conjunto, por la eliminación de esta lacra social que tiene sus raíces en la desigualdad de las relaciones de poder entre mujeres y hombres.

Son imprescindibles las políticas de concienciación y sensibilización social también en las fiestas populares para acabar con esta situación social. Desde la delegación de igualdad de la Falla Oeste continuaremos encabezando iniciativas para concienciar desde la fiesta en valores de igualdad y respeto entre mujeres y hombres.

Desde la Falla Oeste reivindicamos la plena igualdad entre mujeres y hombres y por eso lo aplicamos también en nuestros actos, fiestas, en el lenguaje, las acciones y estatutos donde todas las falleras y falleros son iguales y formamos parte de la falla en iguales condiciones sin condicionantes teniendo todas y todos los mismos derechos y obligaciones. Porque todos los días son 25 – N, también en las fallas.

Todos los sectores de la sociedad, incluidas las fallas, tenemos que hacer una reflexión alrededor de la igualdad entre mujeres y hombres. A continuación, os dejamos los versos donde las fallas del 2019 manifestábamos esta reflexión junto una escena donde los protagonistas de la por película «Los otros» eran el centro de la crítica:

La sociedad pasa por un momento

que uno de los temas de más actualidad

sin duda es el de la igualdad

ya tocaba luchar por ese reconocimiento

Todos tenemos que aportar

por la ansiada igualdad

tiene que ser un camino asfaltado

sin piedras que nos puedan parar

No es una tarea nada fácil

acabar con algo tan arraigado

pero con fuerza y constancia

el viaje no será tan difícil

dándonos mucha seguridad

por acortar la distancia

Todos podemos y debemos aportar

porque así creemos

se acaba con el desprecio

Todas las acciones desarrolladas por la delegación de igualdad las podéis encontrar en bit.ly/nomdedona. #LOesteTéNomDeDona