La Falla París Pedrera ja te artista. Renovem amb David Sanchez Llongo, depositant tota la nostra il.lusió i recolzament per a la realització del monument adult 2019.