Falla Port Rotes

Any de fundació: 1958

Refundació: 1975

Casal: C. Sandunga,

Facebook

A/e: rachelrm14@hotmail.com