Llibret Falles de Dénia

Llibret "Música i Foc" 2011
Llibret "Música i Foc" 2012