Llibret Falles de Dénia

Llibret Musica i Foc 2018
Llibret “Música i Foc” 2011
Llibret “Música i Foc” 2012