Himne JLF

Himne La Junta Local Fallera – Norberto Cervera, Març 1982

 

La junta local, la junta local, la junta local fallera…

La junta local, la junta local, la junta local de Dénia…

És molt bona gent, és molt bona gent, gent bona per a la festa…

És molt bona gent, és molt bona gent, és molt bona gent per a la festa fallera.

Són les falles de Dénia, són les falles de Dénia eixa festa valenciana, la festa més gran d’Espanya.

Són les falles de Dénia, són les falles de Dénia eixa festa valenciana, la festa més gran d’Espanya.

Si a la junta vols entrar bon faller tens que ser, a la junta entraràs perque faller bó seràs.

Anem tots a treballar per les falles amb passió, aquest poble és mereix l’esforç que farem tots

Himne Junta Local Fallera.wma