Llibret Falles de Dénia

Llibret Musica i Foc 2018
Llibret «Música i Foc» 2011
Llibret «Música i Foc» 2012