PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

0
46

Junta Local Fallera Dénia, davant la dimissió formalitzada i signada amb data 29 de maig de 2021 pel president Juan Salvador Pérez Llopis, d´acord amb lo disposat a l´article 52 del Reglament Faller de la ciutat de Dénia, s´obri el termini per a la presentació de candidatures a President de Junta Local Fallera.


Aquest s´estableix des de de les 00:00h del dilluns dia 3 de maig fins a les 24:00h del dilluns 17 de maig. Totes les candidatures és deuran remetre a la secretaria de Junta Local Fallera Dénia amb adreça electrònica: secretari@fallesdenia.com tant en castellà com en valencià.


De presentar-se diferents candidatures, els fallers i les falleres de la ciutat de Dénia tindrien una cita amb les urnes per tal d´elegir de forma democràtica al futur President de Junta Local Fallera.